معماری
خانه | پایه 3 نظام مهندسی

پایه 3 نظام مهندسی

معرفی آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی در رشته های مختلف فنی – مهندسی از جمله مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و … برگزار می شود و بسیاری از مهندسین برای ورود به بازار کار مرتبط با رشتۀ خود و برخورداری از مزایای قبولی در آزمون مذکور، در آن شرکت می کنند.

این آزمون هر سال در یک و یا دو نوبت برگزار می شود که زمان آن، از طریق سایت سازمان نظام مهندسی و حدودا 3-4 ماه زودتر از آزمون اعلام می گردد.

آزمون نظام مهندسی در رشتۀ مهندسی عمران در سه شاخۀ محاسبات، نظارت و اجرا برگزار می گردد. در ادامه قصد داریم توضیحاتی در زمینۀ این سه آزمون، منابع و سرفصل های هر آزمون، بودجه بندی سوالات آزمون های چند سال اخیر و نحوۀ قبولی در آزمون های نظام مهندسی بپردازیم.

نحوۀ قبولی در آزمون های نظام مهندسی

دوستان عزیز، قبولی در آزمون های نظام مهندسی منوط به آن است که بتوانید درصدی معادل 50% و یا بالاتر در آزمون کسب کنید.

توجه: لازم به ذکر است پاسخ های نادرست در آزمون های نظام مهندسی دارای نمرۀ منفی می باشند که باید به دقت به این موضوع توجه داشته باشید.

توضیحاتی پیرامون آزمون محاسبات

این آزمون شامل 60 سوال می باشد که شامل مباحث زیر می شوند.

-بارگذاری سازه ها (منطبق بر مبحث ششم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 7 سوال از آن مطرح می شود.

-خاک و پی سازی (منطبق بر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 6 سوال از آن مطرح می شود.

-سازه های بنایی (منطبق بر مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 5 سوال از آن مطرح می شود.

-سازه های بتنی (منطبق بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 14 سوال از آن مطرح می شود.

-سازه های فولادی (منطبق بر مبحث دهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 14 سوال از آن مطرح می شود.

-سازه های صنعتی (منطبق بر مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شود.

-طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (منطبق بر استاندارد 2800-84) که معمولا 7 سوال از آن مطرح می شود.

-تحلیل سازه ها (منطبق بر مباحث تحلیل سازه ها در دورۀ لیسانس) که معمولا 4 سوال از آن مطرح می شود.

داوطلبان و مهندسینی که قصد شرکت در آزمون محاسبات را دارند، علاوه بر تهیه و مطالعۀ آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی مذکور، سری کتاب های نظام مهندسی موسسه انتشاراتی سری عمران را نیز تهیه می کنند.

توضیحاتی پیرامون آزمون نظارت

این آزمون شامل 60 سوال می باشد که شامل مباحث زیر می شوند.

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.

-تعاریف (منطبق بر مبحث اول مقررات ملی ساختمان) که معمولا 1 سوال از آن مطرح می شود.

-نظامات اداری (منطبق بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 6 سوال از آن مطرح می شود.

-مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (منطبق بر مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شود.

-بارهای وارد بر ساختمان (منطبق بر مبحث ششم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 6 سوال از آن مطرح می شود.

-پی و پی‌سازی (منطبق بر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 4 سوال از آن مطرح می شود.
-طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (منطبق بر مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 4 سوال از آن مطرح می شود.

-طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه (منطبق بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 10 سوال از آن مطرح می شود.
-طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (منطبق بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 10 سوال از آن مطرح می شود.

-طرح و اجرای صنعتی ساختمانها (منطبق بر مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.
-ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا (منطبق بر مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 4 سوال از آن مطرح می شود.
-پدافند غیرعامل (منطبق بر مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 1 سوال از آن مطرح می شود.

-مراقبت و نگهداری از ساختمانها (منطبق بر مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 1 سوال از آن مطرح می شود.
-راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شود.
-راهنمای قالب‌بندی ساختمانهای بتن‌آرمه که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شود.
-تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شود.
-روشها و جزئیات اجرایی ساختمان که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شود.

داوطلبان و مهندسینی که قصد شرکت در آزمون نظارت را دارند، علاوه بر تهیه و مطالعۀ آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی مذکور، سری کتاب های نظام مهندسی موسسه انتشاراتی سری عمران را نیز تهیه می کنند.

توضیحاتی پیرامون آزمون اجرا

این آزمون شامل 60 سوال می باشد که شامل مباحث زیر می شوند.

-نظامات اداری (منطبق بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.

-حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (منطبق بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.

-الزامات عمومی ساختمان (منطبق بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.

-مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (منطبق بر مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.

-بارهای وارد بر ساختمان (منطبق بر مبحث ششم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شود.

-پی و پی‌سازی (منطبق بر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 4 سوال از آن مطرح می شود.
-طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی (منطبق بر مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شود.

-طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه (منطبق بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 5 سوال از آن مطرح می شود.
-طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (منطبق بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 5 سوال از آن مطرح می شود.

-طرح و اجرای صنعتی ساختمانها (منطبق بر مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.
-ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا (منطبق بر مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شود.
-عایق‌بندی و تنظیم صدا (منطبق بر مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 1 سوال از آن مطرح می شود.
-صرفه‌جوئی در مصرف انرژی (منطبق بر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 1 سوال از آن مطرح می شود.
-علائم و تابلوها (منطبق بر مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 1 سوال از آن مطرح می شود.
-مراقبت و نگهداری از ساختمانها (منطبق بر مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان) که معمولا 1 سوال از آن مطرح می شود.
-راهنمای قالب‌بندی ساختمانهای بتن‌آرمه که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شود.
-گودبرداری و سازه‌های نگهبان که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.
-راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) که معمولا 3 سوال از آن مطرح می شود.
-روشها و مسائل اجرایی که معمولا 5 سوال از آن مطرح می شود.
-مسائل مكانیكی و برقی در ساختمان که معمولا 1 سوال از آن مطرح می شود.
-نظام فنی و اجرائی کشور که معمولا 1 سوال از آن مطرح می شود.
-قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.
-قوانین صنعت بیمه و مالیات که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.
-مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و كنترل پروژه که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.
-قانون كار که معمولا 2 سوال از آن مطرح می شود.
-ماشین آلات ساختمانی که معمولا 1 سوال از آن مطرح می شود.


آدرس: البرز، کرج، میدان سپاه، بلوار علامه جعفری، نبش شهدای2، مجتمع فنی و تخصصی مهندسین البرز

شماره تماس پیش ثبت نام و مشاوره رایگان: 09106661390 –  02632753566

Telegram: @EEEng 

17 دیدگاه

 1. رحیم حاجی محمدی

  باتشکر از شما به خاطر اطلاعات خوبتون

 2. ehsan.eng.1986@gmail.com

  سلام میخواستم جواب سوالات نظام مهندسی نقشه برداری رو تو سایت بزارم

 3. ثارالله

  سلام میخواستم تاریخ ثبت نام آزمون نظام مهندسی نیمه دوم سال1394 را بدونم. با تشکر

 4. باسلام آیا احتمال اینکه آزمون نظام مهندسی نیمه دوم سال 94 برگزار نشود هست ؟

 5. سلام . وقتتون بخیر / بنده نیاز به راهنمایی دارم ولی متاسفانه نی دونم کجا باید بپرس و مجبور شدم توی سایت شما مطرح کنم
  بنده
  فوق دیپلم برق رو سال 84 گرفتم
  لیسانس مهندسی برق رو سال 86
  و ارشد مهندسی برق رو شهریور سال 94
  از سال 90 هم شاغل هستم – اپراتور ایستگاه برق – شاغل شرکتی هستم .
  سوال من اینه ایا می تونم تو ازمون نظام مهندسی شرکت کنم ؟ با چ مدرکی می تونم شرکت کنم ؟
  واقعا ممنون میشم جواب بدین / خواهش می کنم به دفترچه خود ازمون ارجاع ندین منو چون خوندم وی متوجه نشدم
  منتظرم / یا علی

  • سلام. گرایش های برقتون رو اعلام نکردید. ولی به طور کلی اگر برق قدرت یا الکترونیک هستید به نظام مهندسی استان خود مراجعه و پس از عضویت سازمان نظام مهندسی در آزمون شرکت کنید.

  • نورالدین

   سلام شما با مدرک لیسانس شرکت کنید

 6. با سلام . آیا فارغ التحصیلان رشته مهندسی مدیریت پروژه که در آزمون 93 و 94 شرکت کرده اند و موفق به قبولی نشده اند باز هم میتوانند در آزمون بعدی نظام مهندسی شرکت نمایند ؟؟؟

  • admin گرامی این سوال جواب نداره ؟؟؟؟ ( فارغ التحصیلان مهندسی مدیریت پروژه … )

 7. آخ جووووون من قبول شدم
  نظارت معماری

 8. salam bbakhshid ,mikhastam bedonam ke chejori mitonam vase azmone paye 3 sabtenam konam sale 95??? az koja bayad eghdam konam va chetori mitonam b ozviate nezam darbiam??? mamnon

 9. سلام اگه من بهمن ماه امسال فارق تحصیل بشم کی میتونم تو نظام مهندسی شرکت کنم
  رشتم عمران مقطع کارشناسی هستش

 10. ابراهیم

  با سلام آزمون بهمن 95 تاریخ کیه

 11. حمیدرضا

  کشورهای جهان سومی هم اینطورنیس که ایران هس.2ماه دیگه پایان ساله مشخص نیس ازمون داریم نوبت دوم یانه.باید برا ازمونی بخونیم که امکان برگزاریش روبایدحدس بزیم..واقعا تاسف داره

 12. سلام خسته نباشید
  من کارشناسی ناپیوسته رشته برق قدرتمو شهریور سال 90 گرفتم میخاستم بدونم چه شرایطی باید داشته باشم تا در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم
  از دانشگاه هدف ساری – حدود 3 سال و نیم هم سابقه کاری دارم
  میخاستم بدونم چکار باید بکنم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *