خانه | دانلود رایگان | دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

نمونه سوالات سال‌۱۳۹۸ آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

امور ثبتی امور حمل و نقل (ترابری)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری امور گمرکی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور ورزشی امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور وسائط نقلیه ریلی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
دانلود فایل / کلید افسرانمهندسین / کلید افسرانکلید مهندسین
صنایع هوایی و فضایی ایرانگردی و جهانگردی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
برق، الکترونیک و مخابرات برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
برنامه‌ریزی شهری بیمه
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی و عکاسی تاسیسات ساختمانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تالیفات تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تعیین نفقه ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
چاپ و چاپخانه حسابداری و حسابرسی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
حوادث ناشی از کار داروسازی و سم‌شناسی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
دامپروری و دامپزشکی راه و ساختمان
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
زبان‌های خارجی (آلمانی) زبان‌های خارجی (انگلیسی)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
زبان‌های خارجی (عربی) زبان‌های خارجی (فرانسه)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
ساعت و جواهرات صنایع چوب
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
صنایع دستی صنایع گاز و گازرسانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
صنایع نفت طراحی و گرافیک
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
فرش امور انرژی هسته‌ای
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات IT و ICT امور بازرگانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
کشاورزی و منابع طبیعی لوازم خانگی و اداری
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
محصولات دامی (پوست و چرم، سالامبور و روده) محیط زیست طبیعی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
معادن معماری داخلی و تزئینات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مواد غذایی و مسمویت‌های ناشی از آن مواد محترقه و منفجره (ناریه)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مهندسی آب مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مهندسی ترافیک مهندسی محیط زیست
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
نساجی و رنگرزی مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
نقشه برداری و اطلاعات مکانی بیوتکنولوژی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور سرمایه‌گذاری، پولی و اعتباری امور اداری و استخدامی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
آبزیان و شیلات آثار هنری و اشیاء نفیسه
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور اسلحه و مهمات اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
الکتروشیمی و پتروشیمی و فراورده‌های شیمیایی آتش سوزی و آتش نشانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
ابنیه و آثار باستانی کتاب و کتابداری
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید (سال۹۸ ندارد)

———————————————————————– 

نمونه سوالات سال‌۱۳۹۵آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

امور ثبتی امور حمل و نقل (ترابری)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری امور گمرکی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور ورزشی امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور وسائط نقلیه ریلی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید افسرانکلید مهندسین
صنایع هوایی و فضایی ایرانگردی و جهانگردی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
برق، الکترونیک و مخابرات برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
برنامه‌ریزی شهری بیمه
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی تاسیسات ساختمانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تالیفات تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تعیین نفقه ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
چاپ و چاپخانه حسابداری و حسابرسی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
حوادث ناشی از کار داروسازی و سم‌شناسی
دانلود فایل / کلید ندارد دانلود فایل / کلید
دامپروری و دامپزشکی راه و ساختمان
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
زبان‌های خارجی (آلمانی) زبان‌های خارجی (انگلیسی)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
زبان‌های خارجی (عربی) زبان‌های خارجی (فرانسه)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
ساعت و جواهرات صنایع چوب
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
صنایع دستی صنایع گاز و گازرسانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
صنایع نفت طراحی و گرافیک
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
فرش فیلم و عکاسی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات IT و ICT کتاب و کتابداری
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
کشاورزی و منابع طبیعی لوازم خانگی و اداری
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
محصولات دامی (پوست و چرم، سالامبور و روده) محیط زیست طبیعی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
معادن معماری داخلی و تزئینات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مواد غذایی و مسمویت‌های ناشی از آن مواد محترقه و منفجره (ناریه)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مهندسی آب مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مهندسی ترافیک مهندسی محیط زیست
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
نساجی و رنگرزی مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
نقشه برداری و اطلاعات مکانی بیوتکنولوژی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور سرمایه‌گذاری، پولی و اعتباری امور اداری و استخدامی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
آبزیان و شیلات آثار هنری و اشیاء نفیسه
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور اسلحه و مهمات اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
الکتروشیمی و پتروشیمی و فراورده‌های شیمیایی آتش سوزی و آتش نشانی
دانلود فایل / کلیدندارد دانلود فایل / کلید
ابنیه و آثار باستانی امور بازرگانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور انرژی هسته‌ای
دانلود فایل / کلید

———————————————————————– 

نمونه سوالات سال‌های گذشته آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

امور بازرگانی *(۱۳) امور ثبتی(۱۴)
دانلود فایل دانلود فایل
برق، الکترونیک و مخابرات* (۲۴) برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات*(۲۵)
دانلود فایل دانلود فایل
تأسیسات ساختمانی*(۳۰) تعیین نفقه*(۳۳)
دانلود فایل دانلود فایل
حسابداری و حسابرسی *(۳۷) حوادث ناشی از کار (۳۸)**
دانلود فایل دانلود فایل
دامپروری و دامپزشکی * (۴۰) راه و ساختمان* (۴۱)
دانلود فایل دانلود فایل
صنایع گاز و گازرسانی*(۴۸) کامپیوتر و فنآوری اطلاعات*(۵۵)
دانلود فایل دانلود فایل
کشاورزی و منابع طبیعی* (۵۷) معادن* (۶۲)
دانلود فایل دانلود فایل
مهندسی آب *(۶۷) نقشه برداری و اطلاعات مکانی* (۷۴)
دانلود فایل دانلود فایل
آبزیان و شیلات (۰۱) ابنیه و آثار باستانی (۰۴)
دانلود فایل دانلود فایل
امور اسلحه و مهمات (۰۵) الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی (۰۷)
دانلود فایل دانلود فایل
امور آتش سوزی و آتش نشانی (۰۹) امور اداری و استخدامی (۱۱)
دانلود فایل دانلود فایل
امور حمل و نقل (ترابری) (۱۵) امور گمرکی (۱۷)
دانلود فایل دانلود فایل
امور ورزشی (۱۸) امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی (۱۹)
دانلود فایل دانلود فایل
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (۲۱) ایرانگردی و جهانگردی (۲۳)
دانلود فایل دانلود فایل
برنامه ریزی شهری (۲۶) بیمه (۲۷)
دانلود فایل دانلود فایل
تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی (۲۹) تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت (۳۲)
دانلود فایل دانلود فایل
ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات (۳۵) چاپ و چاپخانه (۳۶)
دانلود فایل دانلود فایل
داروسازی و سم شناسی (۳۹) ساعت و جواهرات (۴۳)
دانلود فایل دانلود فایل
صنایع چوب (۴۶) طراحی و گرافیک (۵۰)
دانلود فایل دانلود فایل
فرش (۵۱) کتاب و کتابداری (۵۶)
دانلود فایل دانلود فایل
لوازم خانگی و اداری (۵۹) محصولات دامی(پوست و چرم،سالامبور و روده)(۶۰)
دانلود فایل دانلود فایل
محیط زیست طبیعی (۶۱) معماری داخلی و تزئینات (۶۳)
دانلود فایل دانلود فایل
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن (۶۴) مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی (۶۸)
دانلود فایل دانلود فایل
مهندسی ترافیک (۶۹ ) مهندسی محیط زیست (۷۰)
دانلود فایل دانلود فایل
نساجی و رنگرزی (۷۲) مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت) (۷۳)
دانلود فایل دانلود فایل
امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری(۷۸)
دانلود فایل

همچنین ببینید

جزوه مواد امتحانی مشترک برای کلیه رشته های امتحانی کارشناسی رسمی دادگستری (ویژه آزمون قوه قضاییه ۹۹)

جزوه مواد امتحانی مشترک برای کلیه رشته های امتحانی کارشناسی رسمی دادگستری (کلیک جهت دانلود) *قانون …

یک نظر

  1. ممنون بابت سوالات🙏🙏🙏🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

× پشتیبان