EEEng.ir
مجتمع مهندسین البرز
۳۰ خرداد ۱۳۹۳

آیین نامه ملی کانادا و مبحث ششم مقررات ملی – “قسمت بار باد”

0 دیدگاه

34566896851740948534 (1)

در ویرایش 92 مبحث ششم قسمت بار باد عمدتا ترجمه بار باد آیین نامه کانادا می باشد. با توجه به اینکه بار باد ناقص ترجمه شده است، طراحان می توانند برای موارد خاص مانند بیلبوردهای تبلیغاتی، سازه های مشبک، دکلها،… و یا هر موردی که مبهم ترجمه شده، از این مرجع اصلی استفاده کنند تا چاپهای بعدی مبحث ششم انشاالله بار باد تکمیل شود.

لینک دانلود  آیین نامه ملی کانادا-قسمت بار باد

 پسوورد فایل: www.EEEng.ir

البته ظاهرا طبق بند 6-10-7-4 برای مواردی مانند دودکشها و پوسته ها باید به راهنمای مبحث ششم مراجعه کرد که احتمال می دهم راهنما نیز ترجمه همین فایلی باشد که قرار داده شده است.

مطالب مرتبط