مرجع تست های طبقه بندی شده مباحث، ویژه آزمون تاسیسات برقی- 1300 تست (ویرایش1400)

مرجع تست های طبقه بندی شده مباحث برق

ویژه آزمون تاسیسات برقی(نظارت و اجرا)

شامل بیش از ۱۳۰۰ تست تالیفی و آزمونی در دو بخش تمرین و تکرار

به صورت تفکیکی و مبحث به مبحث از کتاب قانون

و مباحث ۲، ۳، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ با پاسخ تشریحی

مولفین: کمیته تخصصی مجتمع مهندسین البرز

گروه آموزشی دکتر حاجی محمدی