کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (با اعمال آخرین اصلاحات در متن+70تست+چکاپ)- کلیه گرایشها

کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۱۳۹۰ (چاپ ۱۴۰۰)

با اعمال آخرین اصلاحات و الحاقات در متن قوانین+ بیش از ۷۰ تست با پاسخ تشریحی + به همراه چکاپ موضوعی

ویژه کلیه رشته ها ( عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک)

تفاوت این کتاب با کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (جلد سفید رنگ) در این است که ما در متن این کتاب کلیه قوانین را اصلاح کرده ایم و دیگر نیاز به اصلاح متن قوانین نیست و کتاب آماده برای آزمون است. همچنین بیش از ۷۰ تست با پاسخ تشریحی و چکاپ موضوعی برای پیدا کردن سریع در انتهای کتاب اضافه شده است.

توصیه مطالعاتی: آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی(ماده۱تا ۱۲۴)، آیین نامه اجرایی ماده۲۷، آیین نامه اجرایی ماده۳۳ و پیوست نظامنامه حرفه ای اخلاقی فقط مطالعه شود کافیست.