مرجع تست های طبقه بندی شده مباحث، ویژه آزمون تاسیسات مکانیکی- 1600تست (ویرایش1400)

مرجع تست های طبقه بندی شده مباحث مکانیک

ویژه آزمون تاسیسات مکانیک(نظارت و اجرا)

شامل بیش از ۱۶۰۰ تست تالیفی و آزمونی در دو بخش تمرین و تکرار

و یک آزمون آزمایشی در انتهای کتاب

تستها به صورت تفکیکی و مبحث به مبحث از کتاب قانون

و مباحث ۲، ۳، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹جدید، ۲۱ و ۲۲ با پاسخ تشریحی

مولفین: کمیته تخصصی مجتمع مهندسین البرز

گروه آموزشی دکتر حاجی محمدی