آزمون رایگان نظام مهندسی


Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/eeengir/public_html/wp-content/plugins/quizmaker/includes/qm-question-functions.php on line 277

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eeengir/public_html/wp-content/plugins/quizmaker/includes/qm-question-functions.php on line 281
مدت زمان
نامحدود
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
3

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 محمدحسین قپانداران عالی 100% 30
2 Alireza Lashkari عالی 100% 30
3 mahla عالی 100% 30
4 1564Mz1357 عالی 100% 30
5 Ali moazzami عالی 100% 30
6 09112182168 عالی 100% 30
7 Btbt81 عالی 100% 30
8 123456 عالی 100% 30
9 mahdinajafi عالی 100% 30
10 sajad.afshari خوب 66% 20
11 sm.madadpour خوب 66% 20
12 Hamid1368 ضعیف 33% 10
13 مجتمع مهندسین البرز ضعیف 33% 10
14 مجتمع مهندسین البرز ضعیف 33% 10
15 Mohamad 0% 0

نظرات