آزمون کارشناس رسمی دادگستری

مدت زمان
نامحدود
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
3

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 مجتمع مهندسین البرز 66% 20
2 مجتمع مهندسین البرز 0% 0

نظرات