مرجع کامل تستهای طبقه بندی شده آزمونهای نظام مهندسی- 3800 تست (معماری نظارت و اجرا) ویرایش جدید

مرجع کامل تستهای طبقه بندی شده آزمونهای نظام مهندسی(معماری نظارت و اجرا) ویرایش جدید

حاوی بیش از ۳۸۰۰ تستهای تالیفی و آزمون از سال ۸۴ تا مرداد ۱۴۰۰ (به صورت مبحث به مبحث)

حاوی تستهای تالیفی مبحث۹ ویرایش ۹۹ و مبحث۸ ویرایش ۹۸ و مبحث۱۹ ویرایش۹۹ و پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ برای اولین بار در کشور

مولفین: دکتر محمد حاجی محمدی و …

با پاسخ های کاملا تشریحی و منطبق بر آخرین تغییرات مباحث مقررات ملی ساختمان

حاوی تستهای کلیه مباحث۲۲ گانه، راهنمای جوش و قانون نظام مهندسی و پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰

اطلاعات بیشتر تماس با: ۰۹۱۰۶۶۶۱۳۹۰-۰۲۶۳۲۷۵۳۵۶۶