EEEng.ir
مجتمع مهندسین البرز
۱۰ شهریور ۱۳۹۴

کارگاه آموزشی اصول نظارت و شرح وظایف ناظر مکانیک و برق+بازدید پروژه

0 دیدگاه

مجتمع فنی و تخصصی مهندسین البرز با همکاری تعاونی مهندسان ساختمان استان البرز برگزار مینماید:

3322_1

***کارگاه آموزشی اصول نظارت و شرح وظایف ناظر***

ویژه تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی

به همراه بازدید یکروزه از پروژه های ساختمانی


 مدت دوره اصول نظارت تاسیسات مکانیکی: یک جلسه تئوری و عملی+بازدید عملی یکروزه

هزینه دوره: 75هزار تومان

مدت دوره اصول نظارت تاسیسات برقی: یک جلسه تئوری+بازدید عملی یکروزه

هزینه دوره: 60هزار تومان

     با ظرفیت محدود بازدید….. الویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند.


myi-courses

سرفصلهای کارگاه آموزشی :

– آشنایی با تجهیزات و سیستم های تاسیسات

– آشنایی با الزامات تاسیسات

-آشنایی با اشکالات رایج در اجرای تاسیسات

– نقشه خوانی در تاسیسات

-اصول نظارت در تاسیسات براساس ایمنی، قوانین نظام مهندسی

-فرم ها و چک لیست های مرتبط

– آشنایی با متریال مورد استفاده در تاسیسات


اهداف کارگاه:

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی این است که می خواهیم تاکید کنیم و یاد آوری نماییم که یک مهندس ناظر که مسئولیت نظارت را بر یک پروژه تقبل نمود:

*چه وظایفی دارد.

*چه  توانائی ها باید داشته باشد.

*به چه موضوعات اساسی نظارت باید آشنائی  کافی داشته باشد.

*در مراحل کار چه اموری باید صورت بگیرد.

*به مسئولیت ها و وظایف خود و حدود آنها آگاهی کافی داشته باشد .


آدرس: البرز، کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا(ع)، مجتمع فنی و تخصصی مهندسین

شماره تماس ثبت نام و رزرو: ۰۹۳۰۳۶۸۹۴۸۷- 09106661390

3322_1

مطالب مرتبط