1
 • 1

  سنگ

 • 2

  کاغذ

 • 3

  قیچی

 • 4

  همه موارد