خانه | اخبار آزمون ها | دانلود آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان برای آزمون نظام مهندسی

دانلود آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان برای آزمون نظام مهندسی

دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث اول (ویرایش ۱۳۹۲)

دانلود مبحث دوم (ویرایش ۱۳۸۴)

دانلود مبحث سوم (ویرایش ۱۳۹۵)

6

 دانلود مبحث چهارم (ویرایش ۱۳۹۶)

  دانلود مبحث پنجم (ویرایش ۱۳۹۶)

دانلود مبحث ششم (ویرایش ۱۳۹۸)

دانلود مبحث ششم (ویرایش ۱۳۹۲)

 7

 8

 9

 دانلود مبحث هفتم (ویرایش ۱۳۹۲)

 دانلود مبحث هشتم (ویرایش ۱۳۹۸)

 دانلود مبحث هشتم (ویرایش ۱۳۹۲)

 دانلود مبحث نهم (ویرایش ۱۳۹۹)

 دانلود مبحث نهم (ویرایش ۱۳۹۲)

10

 11

 12

 دانلود مبحث دهم (ویرایش ۱۳۹۲)

دانلود مبحث یازدهم (ویرایش ۱۳۹۲)

دانلود مبحث دوازدهم (ویرایش ۱۳۹۲)

15

دانلود مبحث سیزدهم (ویرایش ۱۳۹۵)

دانلود مبحث چهاردهم (ویرایش ۱۳۹۶)

دانلود مبحث پانزدهم (ویرایش ۱۳۹۲)

 17

دانلود مبحث شانزدهم (ویرایش ۱۳۹۶)

دانلود مبحث هفدهم (ویرایش ۱۳۸۹)

دانلود مبحث هجدهم (ویرایش ۱۳۹۶)

 دانلود مبحث نوزدهم (ویرایش ۱۳۹۹)

 دانلود مبحث نوزدهم (ویرایش ۱۳۸۹)

 دانلود مبحث بیستم (ویرایش ۱۳۹۶)

دانلود مبحث بیست و یکم (ویرایش ۱۳۹۵)

 دانلود مبحث بیست و دوم (ویرایش ۱۳۹۲)

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۱۳۹۰)

اصلاحیه قانون نظام مهندسی(۱۳۹۴)

دانلود نظامنامه اصول اخلاق حرفه ای

دانلود آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

دانلود پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ وال پست

 دانلود راهنمای جوش و اتصالات جوشی (ویرایش ۱۳۹۰)

دانلود ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (تجدیدنظر اول) (خرداد ۱۳۹۹)

هدف از تدوین مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان از طراحان می‌خواهد طبق اصول مهندسی مندرج در آن به طراحی و محاسبات اقدام نمایند. در ادامه نیز این مقررات،  علاوه بر نظارت بر ساخت اصولی ساختمان‌ها، سازندگان را ملزم به رعایت ایمنی و بهداشت در حیطه فردی می‌کند. به عبارت دیگر مقررات ملی ساختمان، به منظور تامین ایمنی، بهداشت، سلامت افراد جامعه تدوین شده است. علاوه براین ساخت بناها با رعایت این مقررات، مهندسی ساز بودن آنها را در پی خواهد داشت.

رعایت این ضوابط در حین ساخت منجر به حفظ سلامت سازندگان و پس از ساخت سبب افزایش کیفیت و عمر ساختمان‌ها خواهد شد. در صورت رعایت کامل این مقررات ساکنان ساختمان‌ها نیز در حین بهره‌برداری از بسیاری از مزایای آن از قبیل عایق حرارتی و صوتی بودن ساختمان‌ها بهره مند خواهند شد. گرچه در برخی موارد در ظاهر این مقررات دست و پاگیر بوده و هزینه‌های ساخت را افزایش می‌دهد ولی در کل با کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه های نگهداری و هزینه های نوسازی ، هزینه سرجمع کمتری به مصرف کننده اصلی تحمیل خواهد کرد.

از لازمه‌های رعایت این مقررات استفاده از مصالح و تولیدات استاندارد است. این امر نیز به نوبه خود منجر به استاندارد سازی  تولیدات مرتبط با صنعت ساختمان و مصالح ساختمانی می‌شود.

مقررات ملی ساختمان و دیگر آیین نامه ها و استانداردها

تفاوت بارز مقررات ملی ساختمان با دیگر مدارک فنی و آیین نامه ها، الزامی بودن اجرای آنها در سراسر کشور است که منجر به ایجاد وحدت رویه در صنعت ساختمان می‌شود. از طرف دیگر این الزام باعث شده است که برخلاف دیگر آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها، در متن این مقررات، راهنمایی و توصیه‌ای وجود نداشته باشد. مقررات ملی ساختمان مختص منطقه و قلمرو خاصی نیست.

حیطه مقررات ملی ساختمان در جامعه

مقررات ملی ساختمان بر کلیه عملیات مرتبط با ساختمان از تخریب گرفته تا نوسازی، تعمیر اساسی، توسعه و احداث بنا حاکم است. این مقررات مختص مهندسین ساختمان نیست، بلکه همانطوری که از عنوان آن مشخص است، مقررات ساختمان بوده و تمامی کسانی که هر گونه ارتباطی با ساختمان دارند، باید با آن آشنایی داشته و آموزش هایی هر چند جزئی در این مورد دیده باشند. آموزش پایه‌ای این ظوابط از پایین ترین تا بالاترین سطح جامعه، تضمین اهداف تدوین آنها را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر برای رسیدن به اهداف ترسیم شده، خلا موجود در نظام آموزشی در مورد مقررات ملی ساختمان نیز، باید رفع گردد. نظام مهندسی ساختمان نیز به عنوان ارگان اصلی اعمال و کنترل این مقررات، باید در آموزش و ترویج آن برنامه مدونی داشته باشد.

مقررات ملی ساختمان و آزمون های نظام مهندسی

این مقررات از منابع آزمون های نظام مهندسی ساختمان برای احراز شرایط اشتغال به کار در رشته های عمران، معماری وتاسیسات است. اما به نظر می‌رسد، در واقع تمامی مهندسانی که نمره قبولی در این آزمون را کسب می‌کنند، به عنوان بازوان اجرایی نظام مهندسی آماده اعمال و کنترل این مقررات نیستند. آشنایی فهرست وار بر پنجاه درصد مقررات، و سرعت عمل زیاد در پیدا کردن جواب سوالات، باعث تربیت مهندسی آماده به کار نخواهد شد.

استفاده تجاری از این مقررات و تولید کلید واژه نیز یکی از دلایل ناکارآمد بودن ساز و کار آزمون در تعیین و تایید صلاحیت مهندسین است. نتیجه مطالعه مفهومی و مستمر به منظور به کارگیری این مقررات در عرصه ساختمان کشور، تربیت مهندسینی آشنا به مقررات خواهد بود که پروانه اشتغال به کار نیز خواهند داشت. ضعف اکثر فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در باره مقررات ملی ساختمان ناشی از همان خلا آموشی ذکر شده است. آموزش‌ها و آزمونهای مستمر و پیگیرانه و به روزرسانی اطلاعات مهندسین مشغول به کار نیز باید پس آزمون‌ها ادامه داشته باشد. شایان ذکر است که دوره‌های ارتقا پایه، تقریباً با این مقررات نامانوس بوده و ارتباط اکثر مهندسین پس از آزمون با مقررات ملی به طور کامل قطع می‌شود.

ضمانت اجرایی مقررات ملی ساختمان

تعدیل حق الزحمه مجریان و ناظران این مقررات نیز قدم بعدی در ضمانت اجرایی آن است. همانطوری که شواهد نشان می‌دهد، فرایند فعلی تا حدود زیادی ناکارآمد بوده و با ادامه آن اهداف تهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان برآورده نخواهد شد.

 

دانلود آخرین ویرایش مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان

برای دانلود فایل مباحث مقررات ملی ساختمان بر روی شماره مبحث یا عنوان مبحث کلیک نمایید.

شماره مبحث عنوان مباحث ویرایش سال انتشار عنوان انگلیسی
مبحث ۱ تعاریف اول ۱۳۹۲ Definitions
مبحث ۲ نظامات اداری اول ۱۳۸۴ Administration
مبحث ۳ حفاظت ساختمانها در مقابل حریق سوم ۱۳۹۵ Building Fire Protection
مبحث ۴ الزامات عمومی ساختمان سوم ۱۳۹۶ General Building Requirements
مبحث ۵ مصالح و فرآورده های ساختمانی پنجم ۱۳۹۶ Building Materials & Products
مبحث ۶ بارهای وارد بر ساختمان چهارم ۱۳۹۸ Design Loads for Buildings
مبحث ۷ پی و پی سازی سوم ۱۳۹۲ Foundations
مبحث ۸ طرح و اجرای ساختمانهای بامصالح بنایی سوم ۱۳۹۸ Masonry Buildings
مبحث ۹ طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه پنجم ۱۳۹۹ Design and Construction of Concrete Structures
مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمانهای فولادی چهارم ۱۳۹۲ Design and Construction of Steel Structures
مبحث ۱۱ طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها دوم ۱۳۹۲ Industrialized Construction
مبحث ۱۲ ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا چهارم ۱۳۹۲ Safety and Precautions in Construction
مبحث ۱۳ طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها سوم ۱۳۹۵ Electrical Installations
مبحث ۱۴ تاسیسات مکانیکی سوم ۱۳۹۶ Mechanical Systems
مبحث ۱۵ آسانسورها و پلکان برقی سوم ۱۳۹۲ Elevators and Escalators
مبحث ۱۶ تأسیسات بهداشتی چهارم ۱۳۹۶ Plumbing systems
مبحث ۱۷ لوله کشی گاز طبیعی سوم ۱۳۸۹ Natural Gas Piping
مبحث ۱۸ عایق بندی و تنظیم صدا سوم ۱۳۹۶ Acoustics and sound Control
مبحث ۱۹ صرفه جویی درمصرف انرژی سوم ۱۳۸۹ Energy Conservation
مبحث ۲۰ علائم و تابلوها دوم ۱۳۹۶ Signs and symbols
مبحث ۲۱ پدافند غیرعامل دوم ۱۳۹۵ Passive Defense
مبحث ۲۲ مراقبت و نگهداری اول ۱۳۹۲ Care and maintenance

 

همچنین ببینید

آخرین ویرایش، اصلاحات و تغییرات منابع و لیست مواد آزمون نظام مهندسی

اطلاعیه تغییرات، اصلاحات و الحاقات موادی از آزمون پایه۳ نظام مهندسی مشاوره مستقیم: ۰۹۱۰۶۶۶۱۳۹۰ – …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبان