EEEng.ir
مجتمع مهندسین البرز
۰۱ اسفند ۱۳۹۳

برگزاری ورکشاپ آنلاین رایگان(تغییرات استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم و نحوه اعمال در نرم افزار ETABS 2013) چهارشنبه 6 اسفند

0 دیدگاه

2800


 لینک ثبت نام: وبینار رایگان تغییرات استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم و نحوه اعمال آن در نرم افزار ETABS 2013

توجه:پس از ثبت نام از طریق لینک فوق، لینک ورود به کلاس به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

2800 register


برای عضویت در سایت (و جهت اطلاع از اخبار آزمونها و دوره ها) بر روی لینک زیر کلیک نمایید

لینک عضویت در سایت


  • تاریخ برگزاری: چهارشنبه 6 اسفند ۱۳۹۳ بمدت 2 ساعت(ساعت 21 الی ۲۳)
  • شیوه برگزاری: وبینار آنلاین از طریق اینترنت (با سرعت ۱۲۸Kbps یا بیشتر)
  • لینک ورود به کلاس:  از طریق ایمیل و پیامک  جزییات لازم برای شرکت در وبینار برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد.

 

28001


لینک دانلود کتاب آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

2800


تغییرات ویرایش 4 آئین نامه 2800 زلزله نسبت به ویرایش 3

بالاخره ویرایش 4 آئین نامه 2800 زلزله چاپ شد و در کتابفروشیها موجود است. با مطالعه اجمالی ویرایش 4 خلاصه ای از تغییرات این ویرایش را به مهندسان و دانشجویان و همکاران عزیز تقدیم می نمایم. البته موارد زیر ممکن است ناقص باشند که به مرور تکمیل خواهم کرد. همچنین ممکن است برخی موارد برداشت شخصی باشند و دارای اشکال باشند، لذا با نظرات خود من را در اصلاح آن یاری نمایید.   

1- کامل شدن بحث نامنظمی 

2- در سیستم های دوگانه مثل قاب خمشی همراه دیوار برشی، دیوارهای برشی باید به تنهایی بتوانند 50% نیروهای جانبی را تحمل کنند. 

3- تغییر محاسبه ضریب بازتاب B . رابطه ای برای محاسبه B داده شده : B=B1xN که در آن N ضزیب اصلاح طیف بوده و B1 با فرمولهای داده شده بدست می آید که به نوع زمین و میزان خطر لرزه خیزی منطقه وابسته است.  

4- معرفی دو پارامتر جدید به نامهای ضریب نامعینی سازه  و ضریب اضافه مقاومت 

5- تغییر فرمول های مربوط به محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان ساختمانها (فرمولهای تجربی). مثلاً برای قاب خمشی بتنی T=0.05H^0.9 به جای فرمول T=0.07H^0.75 ارائه شده است. 

6- تغییر کامل جدول مقادیر ضریب رفتار Ru به طوری که این ضرایب در حد مقاومت محاسبه شده اند نه تنش مجاز. لذا مثلاً برای قاب خمشی بتنی متوسط این ضریب از 7 به 5 کاهش یافته است. لازم است که مهندسان محاسب دربه کار بردن این ضرایب دقت نمایند که با ترکیبات بار طراحی بتنی همخوانی داشته باشد. مثلاً از ترکیبات بار طراحی آئین نامه ACI318-2002 و بالاتر استفاده نمایند. 

7- یک تغییر جالب در ویرایش 4 مربوط به توزیع بارهای جانبی در طبقات می باشد.
مطابق FEMA 450 عمل کرده اند و برای دوره تناوب کوچکتر مساوی نیم، K را برابر 1  گرفتند و برای دوره تناوب بزرگتر از 2.5 ثانیه K را برابر 2 گرفتند و مابین آنها انترپوله می شود. با این فرمول نیروی شلاقی Ft هم حذف شده است.  

8- اجباری شدن اعمال نیروی قائم ناشی از زلزله در کل سازه برای ساختمانهایی که در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده اند. ( توجه شود که در شهری مثل مرند که در پهنه با خطر نسبی زیاد واقع شده اعمال نیروی قائم ناشی از زلزله بر کل سازه اجباری نخواهد بود ولی برای شهر تبریز اجباری خواهد بود).  

9- جالب است که در جدول 3-1 میزان مشارکت بارهای زنده تغییر کرده اند. برای بیمارستانها و فروشگاهها و حتی مدارس! از 40% به 20% کاهش یافته است! برابر گرفتن میزان مشارکت بارهای زنده مسکونی با مدارس عجیب به نظر می رسد.من انتظار داشتم برای پارکینگ ها از 20% به 40% افزایش داشته باشد ولی بدتر هم شد.  

10- معرفی پارامتر جدیدی به نام Cd : ضریب بزرگنمایی تغییر مکان جانبی سازه به علت رفتار غیرخطی آن. این ضریب از جدول 3-4 به دست می آید. در مقایسه با ویرایش سوم 2800 زلزله این ضریب وارد محاسبات کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقه زیر اثر زلزله طرح شده است. مثلاً برای قاب خمشی متوسط بتن آرمه این ضریب برابر 4.5 داده شده است.برای کنترل دریفت در نرم افزار ETABS به این صورت باید عمل کرد:  

ساختمانهای تا 5 طبقه :       story drift<= 0.025/Cd 

در سایر ساختمانها:       story drift<= 0.020/Cd 

11- تغییر عرض درز انقطاع در ساختمانهای با اهمیت “خیلی زیاد” و “زیاد” با هر تعداد طبقه و یا در ساختمانهای بیشتر از هشت طبقه. برای این کار تغییر مکان جانبی غیرخطی طرح در طبقه(با در نظرگرفتن اثر P-Delta) برای هر دو ساختمان باید محاسبه شود. پس از آن از جذر مجموع مربعات دو عدد بدست آمده برای تعیین درز انقطاع استفاده می شود. (وقتی عملی خواهد بود که دو بلوک مجاور را محاسبه می کنیم و درز انقطاع بین آنها را تعیین می کنیم). در صورتی که مشخصات ساختمان مجاور در دسترس نباشد، حداقل فاصله هر طبقه ساختمان از زمین مجاور باید برابر 70% مقدار تغییر مکان جانبی غیرخطی طرح درآن طبقه ساختمان در نظرگرفته شود. 

12-اضافه شدن تعاریف جدید در بخش تعاریف: جمع کننده یا Collector – سیستم کنسولی – طبقه خیلی نرم – طبقه خیلی ضعیف 

13- اضافه شدن دو پیوست جدید: پیوست 2 : راهنمای انجام تحلیل های غیرخطی- پیوست5: اندرکنش خاک و سازه 

14- ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد در ویرایش 4 به دو دسته تقسیم شده اند: 1- ساختمانهای ضروری 2- ساختمانهای خطرزا  

15- اضافه شدن فصلی جدید تحت عنوان”الزامات ژئوتکنیکی” (بحث هایی ازقبیل روانگرایی -گسترش جانبی-زمین لغزش- فرونشست – گسلش …) 

16- ضوابط طراحی لرزه ای سازه های غیرساختمانی در ویرایش 4 به صورت مفصل تر و در فصل جداگانه ای آورده شده است. 

17- حذف پیوست “جزئیات روش تحلیل دینامیکی طیفی” از ویرایش 4 

18-تغییر تعداد مدهای نوسان لازم در روش تحلیل دینامیکی. در ویرایش سوم 2800 سه مورد باید بررسی می شد:الف- حداقل سه مد اول نوسان- ب- تمام مدهای نوسان با زمان تناوب بیشتر از 0.4 ثانیه – ج- تمام مدهای نوسان که مجموع جرم های موثر در آنها بیشتر از 90 درصد جرم کل سازه است. در ویرایش 4 تنها مورد ج اشاره شده است.

19-تغییر معادلسازی برش پایه دینامیکی و استاتیکی در مورد سازه های منظم و نامنظم. در ویرایش 4 برای سازه های منظم مقادیر بازتاب ها باید در 85 درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شود. برای سازه های نامنظم که نامنظمی در آنها از نوع”طبقه خیلی ضعیف” یا “طبقه خیلی نرم” یا “پیچشی شدید” نباشد مقادیر بازتاب ها باید در 90 درصد نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند. 

20- انتقال روش تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی از متن آئین نامه به پیوست 2 ویرایش 4 آئین نامه 2800 زلزله. 

21- تغییر نسبت شتاب مبنای طرح برخی شهرها و مناطق. مثلاً شهر ارومیه جزو منطقه با خطر نسبی متوسط بود با A=0.25 ولی در ویرایش 4 ارومیه جزو منطقه با خطر نسبی زیاد محسوب شده است با A=0.30. 

22- تغییر جدول طبقه بندی نوع زمین. در ویرایش 4 آئین نامه 2800 زلزله زمین نوع I سنگ و شبه سنگ – زمین نوع II خاک خیلی متراکم یا سنگ سست – زمین نوع III خاک متراکم تا متوسط – زمین نوع IV خاک متوسط تا نرم توصیف شده اند. همچنین برای زمین نوع II نوشته شده است: شامل- شن و ماسه خیلی متراکم، رس بسیار سخت با ضخامت بیشتر از 30 متر که مشخصات مکانیکی آن با افزایش عمق به تدریج بهبود یابد

23- تغییراتی در ضوابط مربوط به ساختمانهای بنایی داده شده است: 

– حداقل مقدار دیوار سازه ای (دیوار نسبی) در ویرایش 4 براساس خطر نسبی مناطق مجزا شده است. 

-حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار غیرسازه ای نباید از 1/30 کمتر باشد. 

– در ویرایش 4 برای عبور دودکش و تهویه از داخل کلاف افقی جزئیات آرماتورگذاری ارائه شده است. 

-برای اتصال دو کلاف افقی با کلاف قائم جزئیات آرماتورگداری ارائه شده است. ……….

24- تغییر محدودیت روش “تحلیل استاتیکی معادل” در طراحی ساختمانها. تنها، روش استاتیکی معادل را می توان در ساختمانهای 3 طبقه و کوتاهتر، از تراز پایه و یا ساختمانهای زیر به کار گرفت: 

الف- ساختمان های منظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه 

ب- ساختمان های نامنظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه که دارای: 

– نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پلان نباشد 

– نامنظمی جرمی، نرم و خیلی نرم در ارتفاع نباشد


آغاز ثبت نام دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی(ورود به حرفه) پایه۳-ویژه آزمون ۹۴

۲۰درصد تخفیف واقعی و شرایط اقساط ویژه­ ی اعضای نظام مهندسی

شروع دوره: ۹۳/۱۲/۱۵            ظرفیت محدود                     مشاوره رایگان

شماره تماس ثبت نام و رزرو: 09106661390

مطالب مرتبط