EEEng.ir
مجتمع مهندسین البرز
۰۲ مهر ۱۴۰۲

جزوه مواد امتحانی مشترک برای کلیه رشته های امتحانی کارشناسی رسمی دادگستری (ویژه آزمون قوه قضاییه 1402)

0 دیدگاه

جزوه مواد امتحانی مشترک برای کلیه رشته های امتحانی کارشناسی رسمی دادگستری

(کلیک جهت دانلود)

(حتما اصلاحیه های زیر را اعمال کنید)

*قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/01/1381

*آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 15/02/1382

*ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/01/1379 با اصلاحات بعدی

*آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 28/11/1397 رییس قوه قضاییه

*بخشهای مرتبط از قانون آيين دادرسي مدني

*بخشهایی مرتبط از قانون آيين دادرسي کیفری

*نمونه سوالات حقوقی برگرفته از کتاب راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناس رسمی

اصلاحیه موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ (نامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۰۸۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ قوه قضاییه)

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست اصلاحیه موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مذکور و بنابه پیشنهاد رئیس مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به تصویب رئیس‌ قوه قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد:

۱ـ در ماده ۲ عبارت: «معاون حقوقی قوه قضاییه» جایگزین عبارت: «معاون قضایی قوه قضاییه» و عبارت: «رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» جایگزین عبارت «یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه» می‌گردد.

۲ـ در بند (ج) از ماده ۵ عبارت «یا معادل حوزوی آن در رشته‌های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی» جایگزین عبارت «در رشته حقوق» می‌گردد.

۳ـ ماده ۱۱ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۱ منابع سؤالات امتحانی برای داوطلبان وکالت از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از:

متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق ثبت و حقوق اساسی.

۵- ماده۲۶ به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های آن ابقا می‌گردد:

۴- در ماده ۱۹ عبارت «بمدت ۱۲ ماه» جایگزین عبارت «بمدت۶ ماه» می‌گردد.

ماده ۲۶- مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌گردند. دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو بعنوان رییس و دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رییس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم‌الاجراست. تخلفات و مجازاتهای مشاوران خانواده و مؤسسین مراکز مشاوره وفق فصل ششم دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ خواهد بود.

تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان مطابق قوانین و مقررات مربوط و مجازات‌های آنان ۶ درجه به شرح زیر است:

الف ـ مجازات‌های انتظامی وکلا؛

درجه۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

درجه۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

درجه۳ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده و تارنمای مرکز؛

درجه۴ـ تنزل پایه وکالت به مدت یک تا سه سال؛

درجه۵ ـ ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛

درجه۶ ـ ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

ب ـ مجازات‌های انتظامی کارشناسان:

درجه۱ـ توبیخ با درج در پرونده؛

درجه۲ـ محدود کردن اختیارات فنی برای مدت یک سال؛

درجه۳ـ محدود کردن اختیارات فنی برای مدت سه سال؛

درجه۴ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال؛

درجه۵ ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک سال تا سه سال؛

درجه۶ ـ ابطال پروانه و محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- غلامحسین اسماعیلی

ویژه آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری(قوه قضاییه 1402)

آمادگی آزمون و مشاوره: 09106661390 – 02632753566

((مجتمع مهندسین البرز))

گروه آموزشی دکتر حاجی محمدی


نمونه تصویر از فایل

مطالب مرتبط