خانه | دانلود رایگان | دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

نمونه سوالات سال‌۱۳۹۸ آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

امور ثبتی امور حمل و نقل (ترابری)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری امور گمرکی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور ورزشی امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور وسائط نقلیه ریلی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
دانلود فایل / کلید افسرانمهندسین / کلید افسرانکلید مهندسین
صنایع هوایی و فضایی ایرانگردی و جهانگردی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
برق، الکترونیک و مخابرات برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
برنامه‌ریزی شهری بیمه
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی و عکاسی تاسیسات ساختمانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تالیفات تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تعیین نفقه ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
چاپ و چاپخانه حسابداری و حسابرسی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
حوادث ناشی از کار داروسازی و سم‌شناسی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
دامپروری و دامپزشکی راه و ساختمان
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
زبان‌های خارجی (آلمانی) زبان‌های خارجی (انگلیسی)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
زبان‌های خارجی (عربی) زبان‌های خارجی (فرانسه)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
ساعت و جواهرات صنایع چوب
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
صنایع دستی صنایع گاز و گازرسانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
صنایع نفت طراحی و گرافیک
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
فرش امور انرژی هسته‌ای
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات IT و ICT امور بازرگانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
کشاورزی و منابع طبیعی لوازم خانگی و اداری
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
محصولات دامی (پوست و چرم، سالامبور و روده) محیط زیست طبیعی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
معادن معماری داخلی و تزئینات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مواد غذایی و مسمویت‌های ناشی از آن مواد محترقه و منفجره (ناریه)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مهندسی آب مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مهندسی ترافیک مهندسی محیط زیست
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
نساجی و رنگرزی مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
نقشه برداری و اطلاعات مکانی بیوتکنولوژی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور سرمایه‌گذاری، پولی و اعتباری امور اداری و استخدامی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
آبزیان و شیلات آثار هنری و اشیاء نفیسه
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور اسلحه و مهمات اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
الکتروشیمی و پتروشیمی و فراورده‌های شیمیایی آتش سوزی و آتش نشانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
ابنیه و آثار باستانی کتاب و کتابداری
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید (سال۹۸ ندارد)

———————————————————————– 

نمونه سوالات سال‌۱۳۹۵آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

امور ثبتی امور حمل و نقل (ترابری)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری امور گمرکی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور ورزشی امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور وسائط نقلیه ریلی امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید افسرانکلید مهندسین
صنایع هوایی و فضایی ایرانگردی و جهانگردی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
برق، الکترونیک و مخابرات برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
برنامه‌ریزی شهری بیمه
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی تاسیسات ساختمانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تالیفات تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
تعیین نفقه ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
چاپ و چاپخانه حسابداری و حسابرسی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
حوادث ناشی از کار داروسازی و سم‌شناسی
دانلود فایل / کلید ندارد دانلود فایل / کلید
دامپروری و دامپزشکی راه و ساختمان
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
زبان‌های خارجی (آلمانی) زبان‌های خارجی (انگلیسی)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
زبان‌های خارجی (عربی) زبان‌های خارجی (فرانسه)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
ساعت و جواهرات صنایع چوب
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
صنایع دستی صنایع گاز و گازرسانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
صنایع نفت طراحی و گرافیک
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
فرش فیلم و عکاسی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات IT و ICT کتاب و کتابداری
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
کشاورزی و منابع طبیعی لوازم خانگی و اداری
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
محصولات دامی (پوست و چرم، سالامبور و روده) محیط زیست طبیعی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
معادن معماری داخلی و تزئینات
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مواد غذایی و مسمویت‌های ناشی از آن مواد محترقه و منفجره (ناریه)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مهندسی آب مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
مهندسی ترافیک مهندسی محیط زیست
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
نساجی و رنگرزی مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت)
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
نقشه برداری و اطلاعات مکانی بیوتکنولوژی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور سرمایه‌گذاری، پولی و اعتباری امور اداری و استخدامی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
آبزیان و شیلات آثار هنری و اشیاء نفیسه
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور اسلحه و مهمات اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
الکتروشیمی و پتروشیمی و فراورده‌های شیمیایی آتش سوزی و آتش نشانی
دانلود فایل / کلیدندارد دانلود فایل / کلید
ابنیه و آثار باستانی امور بازرگانی
دانلود فایل / کلید دانلود فایل / کلید
امور انرژی هسته‌ای
دانلود فایل / کلید

———————————————————————– 

نمونه سوالات سال‌های گذشته آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

امور بازرگانی *(۱۳) امور ثبتی(۱۴)
دانلود فایل دانلود فایل
برق، الکترونیک و مخابرات* (۲۴) برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات*(۲۵)
دانلود فایل دانلود فایل
تأسیسات ساختمانی*(۳۰) تعیین نفقه*(۳۳)
دانلود فایل دانلود فایل
حسابداری و حسابرسی *(۳۷) حوادث ناشی از کار (۳۸)**
دانلود فایل دانلود فایل
دامپروری و دامپزشکی * (۴۰) راه و ساختمان* (۴۱)
دانلود فایل دانلود فایل
صنایع گاز و گازرسانی*(۴۸) کامپیوتر و فنآوری اطلاعات*(۵۵)
دانلود فایل دانلود فایل
کشاورزی و منابع طبیعی* (۵۷) معادن* (۶۲)
دانلود فایل دانلود فایل
مهندسی آب *(۶۷) نقشه برداری و اطلاعات مکانی* (۷۴)
دانلود فایل دانلود فایل
آبزیان و شیلات (۰۱) ابنیه و آثار باستانی (۰۴)
دانلود فایل دانلود فایل
امور اسلحه و مهمات (۰۵) الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی (۰۷)
دانلود فایل دانلود فایل
امور آتش سوزی و آتش نشانی (۰۹) امور اداری و استخدامی (۱۱)
دانلود فایل دانلود فایل
امور حمل و نقل (ترابری) (۱۵) امور گمرکی (۱۷)
دانلود فایل دانلود فایل
امور ورزشی (۱۸) امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی (۱۹)
دانلود فایل دانلود فایل
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (۲۱) ایرانگردی و جهانگردی (۲۳)
دانلود فایل دانلود فایل
برنامه ریزی شهری (۲۶) بیمه (۲۷)
دانلود فایل دانلود فایل
تئاتر، سینما و هنرهای نمایشی (۲۹) تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت (۳۲)
دانلود فایل دانلود فایل
ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات (۳۵) چاپ و چاپخانه (۳۶)
دانلود فایل دانلود فایل
داروسازی و سم شناسی (۳۹) ساعت و جواهرات (۴۳)
دانلود فایل دانلود فایل
صنایع چوب (۴۶) طراحی و گرافیک (۵۰)
دانلود فایل دانلود فایل
فرش (۵۱) کتاب و کتابداری (۵۶)
دانلود فایل دانلود فایل
لوازم خانگی و اداری (۵۹) محصولات دامی(پوست و چرم،سالامبور و روده)(۶۰)
دانلود فایل دانلود فایل
محیط زیست طبیعی (۶۱) معماری داخلی و تزئینات (۶۳)
دانلود فایل دانلود فایل
مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن (۶۴) مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی (۶۸)
دانلود فایل دانلود فایل
مهندسی ترافیک (۶۹ ) مهندسی محیط زیست (۷۰)
دانلود فایل دانلود فایل
نساجی و رنگرزی (۷۲) مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت) (۷۳)
دانلود فایل دانلود فایل
امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری(۷۸)
دانلود فایل

همچنین ببینید

دانلود نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی با کلید (کلیه رشته ها)

نمونه سوال ها و پاسخنامه مهر ۹۸ تاسیسات برقی طراحی سه تاسیسات برقی نظارت سه تاسیسات …

یک نظر

  1. ممنون بابت سوالات🙏🙏🙏🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبان